Werking

In de meeste gemeenten van de provincie Antwerpen, en zo ook in Brasschaat, is een VMPA-afdeling actief. Elke afdeling heeft een eigen activiteitenpakket dat kan bestaan uit o.m. natuurwandelingen, informatie-avonden, diavoorstellingen, lespaketten voor scholen, aanleg van natuurpaden, tentoonstellingen, cursussen enz… Deze aktiviteiten kunnen zich richten tot de eigen leden, maar ook tot bepaalde groepen en meestal tot het grote publiek.

Dergelijke activiteiten worden door de lokale VMPA-afdeling zelfstandig of in samenwerking met andere afdelingen en/of verenigingen en openbare besturen uitgebouwd.

Binnen VMPA zijn er ook werkgroepen die een ondersteunende functie hebben voor leden en afdelingen.