De Uitlegger

Ligging

De toegang tot het domein De Uitlegger vind je aan de Sionkloosterlaan te Brasschaat die men bereikt vanaf de Bredabaan, langs de Guyotdreef. Deze laatste bevindt zich aan het kruispunt met verkeerslichten tussen Brasschaat-Driehoek en Maria-ter-Heide. Ook aan de Heidestraat-Zuid te Kapellen is er een ingang.

Oppervlakte

De uitlegger is 88 ha groot. 71 ha daarvan liggen op grondgebied Kapellen.

Historiek

Het domein dankt zijn naam aan de uitlegger (oude naam voor landmeter) die hier vroeger woonde. Het gebied van bijna 90 ha groot maakte vroeger deel uit van het 440 ha grote privé-domein De Oude Gracht. Het ligt zowel in de gemeente Brasschaat als in de gemeente Kapellen.

De twee wereldoorlogen drukten een duidelijke stempel op dit domein : bunkers, loopgraven, militaire spoorlijn,…

In de jaren ’20 besloot de eigenaar van De Oude Gracht de vele bunkers uit WO I te bedekken met aarde waarbij het vijvercomplex werd uitgegraven.( De nog overgebleven bunkers worden gebruikt door vleermuizen als overwinteringsplaats).

De Antitankgracht die De Uitlegger doorkruist, zorgt voor een bijzonder biotoop met heel wat zeldzame dieren en planten. (Het volledig traject van dit kanaal, inclusief de oevers is geklasseerd als landschap en vormt een prachtig natuurverbindingsgebied)

In 1983 werd De Uitlegger eigendom van de Vlaamse overheid. Het staat onder toezicht van het Agentschap voor Natuur en Bos.

In 1992 werd het gehele gebied van De Oude Gracht -waaronder dus ook De Uitlegger- geklasseerd als beschermd landschap.

Ten oosten grenst het domein aan het Klein Schietveld dat ook een belangrijk Europees beschermd natuurgebied is.

Fauna & Flora

In de maanden mei en juni trekken de bloeiende en geurende rododendrons en azalea’s alle aandacht naar zich toe. Jammer genoeg zijn deze rodo’s vrij dominant en beletten de groei van inheemse plantensoorten. Daarom worden ze ook uit de bosbestanden verwijderd maar ze blijven wel  de wandelwegen en het centrale parkgedeelte sieren .

Naast het bos- waar de naaldbomen geleidelijk aan vervangen worden door streekeigen boomsoorten zoals berk en zomereik- kan je ook genieten van de grote vijver met zijn bewoners.

De graslanden evolueren via een gepast maaibeheer naar een meer natuurlijke vegetatie met verschillende plantensoorten.

In het domein bevindt zich ook een grote hondenweide.

Voor een begeleide rondwandeling, die ongeveer 3 km lang is, kan u terecht bij VMPA-Brasschaat.