Wandelgebieden

Brasschaat: “Gemeente der Parken”, “Groen vakantieoord”, “Fietsvriendelijke Gemeente” enz… predikaten die wijzen op de aanwezigheid van veel groen en prettig wonen.

Maar “groen” en “natuur” blijken hier toch niet altijd synoniem te zijn. Het Brasschaatse groen is voor een zeer belangrijk deel aangelegd of gecultiveerd groen. Het bestaat uit een paar duizend tuinen en tuintjes, veel parken en hoven van plaisantie, zoals de kasteeldomeinen ook wel werden genoemd. Deze liggen rond het centrum van de gemeente geschaard (zie kaart) en zijn gemakkelijk te bereiken.
Vandaag de dag telt Brasschaat, naast een zevental dicht bebouwde centra met daartussen villawijken, een aantal grote parken en ook natuurgebieden waaronder twee militaire domeinen. De meeste ervan werden ook opengesteld voor het grote publiek m.n.

Het Gemeentepark, het park De Mik en Kattekensberg worden als park beheerd door het gemeentebestuur en herbergen geen afgesloten natuurgebieden. Het publiek heeft er vrije toegang. Het Peerdsbos valt sinds 2008 onder het Vlaams gewest en wordt beheerd oor ANB (Het Agentschap Natuur en Bos). Er zijn een aantal stiltegebieden welke alleen toegankelijk zijn onder leiding van een erkende gids. De Laarse Beek valt onder de Europese Habitat richtlijn.

De Inslag en de Uitlegger worden beheerd door het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap en op verschillende plaatsen wordt o.m. in samenwerking met de plaatselijke afdeling van de vzw Natuurpunt aan actief natuurbeheerswerk gedaan.

Tenslotte zijn er nog het Groot- en het Klein Schietveld, beide militaire domeinen. Het eerste is alleen te bezoeken onder begeleiding en met toelating van de Militaire Overheid.

Sinds 2010 begeleiden de natuurgidsen van VMPA-Brasschaat ook wandelingen te Kapellen (Mastenbos), Stabroek (Ravenhof) Berendrecht (Polder en Kempen) en Schoten (Vordenstein).

VMPA Brasschaat organiseert in al deze domeinen wandelingen onder leiding van een natuurgids. Een aantal daarvan op vaste dagen, de zgn. kalenderwandelingen, maar ook op aanvraag. Scholen, verenigingen en privépersonen kunnen zich wenden tot onze VMPA-afdelingsverantwoordelijke:

mevr. Simonne Michielsen
Laagland 34
2930 Brasschaat
Telefoon: 03/653.38.62
E-mail simonne.michielsen@telenet.be