Park van Brasschaat

Ligging

Het Gemeentepark van Brasschaat bevindt zich aan de zuidkant van de Miksebaan en Elshoutbaan en de hoofdinging bevindt zich aan de St Antoniuskerk te Brasschaat-Centrum.

Oppervlakte

Met zijn 147 ha vergelijkbaar met het Peerdsbos, waarmee het naadloos één geheel vormt.

Historiek

Het domein is ontstaan in de 18e eeuw, toen de Helhoeve omgebouwd werd tot een hof van plaisantie. Het lag ongeveer waar zich nu de vijvers met fonteinen vóór het huidige kasteel bevinden. Dit kasteel werd in 1872 gebouwd door Armand Reusens, burgemeester van Brasschaat. Hij verwierf het domein van zijn vader en diens voorganger Honoré Guyot. Onder Reusens vergrootte het domein aanzienlijk. In 1865 kocht hij de “Broomans-akker” aan de Oude baan en in 1883, 1885 en 1887 in totaal 45 ha. van het Peerdsbos. Het Park is nu 116 ha groot.

Armand Reusens stelde het park open voor het grote publiek. Na zijn overlijden komt het domein in handen van zijn neef Albert-Octave ’t Serclaes de Wommersom. In 1906 gaat het eigendomsrecht over naar een NV en een van de aandeelhouders, Eduard Thys, woont tot 1914 in het kasteel.
In 1923 verkoopt de NV het kasteel aan de Anne -Rose Gremmingen, weduwe Georges Born. Zij koopt ook in 1923 nog 40 ha grond bij over de Laarse beek op grondgebied Schoten en in 1936 nogmaals 10 ha vlak bij de huidige snelweg E19. In Brasschaat spreekt men van “het goed van Born”.

In 1949 kocht de Gemeente Brasschaat het kasteel. De totale oppervlakte besloeg toen 169 ha en 16 a waarvan 104 ha op grondgebied Brasschaat. Later werd ca 20 ha afgenomen voor de aanleg van Hemelakkers.Tot 1951 diende het kasteel als sanatorium voor kinderen met TBC.

Sinds 1978 wordt het domein voor een deel beheerd door Bos en Groen. Door hun toedoen werden er meer dan 41.000 nieuwe bomen aangeplant m.n. inlandse eik, moeraseik, beuk, haagbeuk, es, tamme kastanje, hazelaar, zwarte els, meidoorn, fijnspar, Corsicaanse den en reuzeden. (Abies grandis). Geen luxe als men bedenkt dat het bomenbestand exemplaren telt van 150 tot 200 jaar oud en sommige nog ouder.

De Parel aan de kroon

Dit park is bij het grote publiek vooral bekend om zijn sportaccommodatie.
Weinig Vlaamse gemeenten kunnen bogen op een zo mooi en zo groot park, dat staat vast. Hoewel, er werd veel opgeofferd aan de zgn. zachte recreatie zodat van natuurgebied alleen nog in het deel over de Laarse beek gesproken kan worden.
Maar ook tijdens een rondwandeling zullen we ervaren dat dit park verrassend veel te bieden heeft als je de moeite neemt verder te wandelen dan de Hemelhoeve en de (te) brede afsfaltwegen:

  • Gevarieerde bossen en struwelen, doorsneden door goed begaanbare wandelpaden.
  • Het leven rond de Laarse beek met zeer mooie meanders en een vistrap.
    Deze beek vormt de grens tussen Schoten en Brasschaat.
  • 15 km dreven en wandelwegen met een botanische rijkdom aan bomen en planten.
  • Misschien wel een ontmoeting met een konijn, een haas, een vos of ree.
  • Een uitbundige vogelwereld, teveel om op te noemen.