Het Groot Schietveld

Ligging

Het Groot Schietveld is gelegen aan de rechterkant van de Bredabaan, richting Nederland, voorbij het centrum van Maria-ter-Heide. Er is geen vast aangeduide ingang, omdat het schietveld niet voor het grote publiek toegankelijk is. Bij Gooreind is er een doorsteek, een verharde zandweg die een een verbinding maakt met Overbroek. Langs deze weg krijgt men een goede indruk van de enorme uitgestrektheid en het aparte karakter van dit gebied. Voor een meer uitgebreid het bezoek aan het Groot Schietveld gelden bijzondere regels. Een aanvraag hiervoor moet ten minste vier weken op voorhand bij de Militaire overheid ingediend worden. Ook dan is alleen toegang onder leiding van een gids mogelijk.

Oppervlakte

1570 ha, gedeeltelijk op Brasschaatse, Brechtse en Wuustwezelse bodem.

Hoogteligging

Tussen 19 m en 28 m boven de zeespiegel.

Historisch

Toen de Nederlandse Koning Willem in het begin van de 19de eeuw besloot in de Brasschaatse Heide een oefenveld voor kanonnen toe te laten, legde hij meteen de basis voor wat later het Kamp van Brasschaat zou worden. Het Schietveld en het nabij gelegen Centrum voor Studie en Proefnemingen speelden een belangrijke rol in het testen van allerlei wapentuig. Vandaag de dag is de 

militaire activiteit eerder beperkt.

Geologie

Het geologisch substraat behoort tot het Paleoceen-étage uit het Tertiair tijdperk, dit is ongeveer 18 miljoen jaar geleden. Een uitzondering hierop vormt de vallei van de Kleine Aa die het gebied doorstroomt. Deze bestaat uit alluvium (aangespoelde aarde) uit het kwartair m.n. ongeveer 3 miljoen jaar geleden. De bovenlaag bestaat uit zand met een kleine hoeveelheid leem.

Fauna & Flora

6% van de totale oppervlakte bestaat uit water. Vooral de vennen, ontstaan in bellen van ondoorlaatbare lagen klei- en/of ijzerhoudend zand, trekken veel waterdieren aan, en zeldzame zuurminnende waterplanten vinden er hun stek. 

Dankzij de relatieve rust en de minimale menselijke tussenkomst in het ecosysteem sedert vele decennia is er een voortdurende toename van fauna en flora. Waar geen bos is, vinden we nog heide en vandaag de dag meer en meer vergraste heide. Door het militair gebruik en goede ecologische beheerafspraken is het geworden tot wat het nu is : een parel 

In deze uitgestrekte woestenij  leeft een aanzienlijke populatie adders (Vipera berus) en amfibieën zoals rugstreeppad, heikikker en de levendbarende hagedis. Er komen zonnedauw, lavendelheide, dopheide, koningsvaren en moeraswolfsklauw voor. Het Groot Schietveld is uniek : naast de meer gewone planten, vind je er ook meer dan 30 beschermde plantensoorten! 

Het Groot Schietveld is niet voor het grote publiek toegankelijk.