Home

VMPA Brasschaat, Kapellen en Schoten is de lokale vereniging van natuurgidsen in deze gemeenten en is verbonden met Natuurgidsen Provincie Antwerpen VMPA.

VMPA wil met haar activiteiten een bijdrage leveren tot de ontwikkeling van het natuur- en milieubesef in brede lagen van de bevolking. De vereniging richt zich tot iedereen die zich bij natuur en milieu betrokken voelt en/of daar reeds mee bezig is, zoals andere verenigingen, gemeentelijke en andere diensten betrokken bij natuur-, landschap- en milieubescherming, scholen, jeugdverenigingen e.v.a.

NATUURGIDSEN worden opgeleid door Natuurpunt.academie, een erkende instelling voor volksontwikkelingswerk voor volwassenen.