De Mik

Ligging

In Maria-ter-Heide, noordelijk van Brasschaat-Centrum, aan de Kerkedreef. Te bereiken langs Bredabaan (afslaan aan Kerk Maria-ter-Heide) of langs de Miksebaan.
Ingang tegenover ingang Domein De Inslag.

Oppervlakte

ca 37 ha. – Beheer: Groendienst Gemeente Brasschaat

Historiek

De naam De Mik is een oude naam afkomstig van de plaats in Brasschaat waar een mikgalg stond. In 1280 komt de naam Micke voor het eerst ter sprake in een schenkingsakte aan het Sint-Elisabethgasthuis.

In 1785 bouwt de heer Henri Joseph Stier kasteel De Mik. Het is Henri Joseph Stier die uitheemse jonge planten en boompjes liet aanvoeren uit Amerika om die aan te planten in De Mik. Het waardevolle arboretum van De Mik vindt daar zijn oorsprong. Verschillende eigenaars volgen elkaar op (waarvan de familie della Faille generaties na elkaar eigenaar van het kasteel De Mik was). De familie della Faille speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van Maria ter Heide. De laatste privé eigenaar was de heer Henri Jurgens.

Parkdomein De Mik zonder kasteel, werd in 1949 eigendom van de gemeente Brasschaat. In 1988 koopt de gemeente de Kleinhoeve voor de aanleg van een kinderboerderij.

Ga op ontdekking in dit prachtige gebied. Let op de torenpoort met ophaalbrug. De poort is een kopie van een stadspoort van de Franse stad Bourges. Bekijk het kasteel en zoek de drie data die verband houden met de geschiedenis van het kasteel.

Flora

De Mik was ooit een beroemd arboretum. Het heeft nu nog steeds een grote variatie van boomsoorten en planten die door hun zeldzaamheid of door hun grote omvang en ouderdom absoluut de moeite waard zijn. 

Sommige bomen zijn nu een 225 jaar oud! Tijdens uw wandeling kan u verschillende van deze prachtige veteraanbomen bewonderen. U vindt hier een gemengd bos waar zowel eik als beuk en zwarte den te vinden is. Verkiest u de Golemwandeling te doen, dan voert deze wandelweg u naar een merkwaardige beukenhaag waarvan de stammen in elkaar vergroeid zijn. De weg loopt verder langs de parkvijver waar toverhazelaar, kornoelje, kardinaalsmuts, erwtenstruik, groot hoefblad en talrijke planten en struiken een lust zijn voor het oog. Kom vooral genieten van de vijver wanneer de waterlelies bloeien.

Fauna

Op en rond de grote parkvijver leven een groot aantal watervogels zoals verschillende soorten eenden, ganzen, waterhoenen, meerkoeten en een koppel prachtige zwarte zwanen. Het bos wordt bevolkt door vele zangvogels en kleine zoogdieren. In het voorjaar kan u op het eiland reigers in de reigerkolonie bezig zien met broeden en de zorg voor hun jongen.

Bezoek

De Mik is open voor het publiek van zonsopgang tot zondsondergang. Begeleid wandelen is mogelijk op bepaalde data en op eenvoudige aanvraag bij VMPA – Brasschaat.

Een sprookjespadwandeling is mogelijk op eenvoudige aanvraag bij toerisme Brasschaat.

Niet vergeten na een heerlijke wandeling even langs de cafetaria van de kinderboerderij te gaan.