Het Klein Schietveld

Ligging

Het Klein Schietveld maakt deel uit van het Kamp van Brasschaat, een militaire basis die sedert begin 19e eeuw te Brasschaat door de Nederlanders gesticht werd. We bereiken het gebied langs de Sionkloosterlaan, naast het Fort van Brasschaat dat van begin vorige eeuw dateert. Een andere toegang bevindt zich in het Kamp aan de Bondgenotenlaan, voorbij het vliegveld aan de Laadkade en ook vanuit Kapellenbos zijn er 2 ingangen.

Oppervlakte

840 ha inclusief het vliegveld en de niet voor publiek opengestelde delen

Historiek

Vanaf 1817 ging de Nederlandse legerleiding op zoek naar uitgestrekte gebieden waar men de in Vlaanderen gelegerde troepen, zonder de plaatselijke bevolking al te veel voor de voeten te lopen, kon laten oefenen. De “Brescaatsche Heide” gelegen halfweg tussen de garnizoensteden Antwerpen en Breda kwam in aanmerking, tenminste het westelijke, hoger gelegen deel, waar geen vennen en moerassen waren. Zo vestigde het leger zich op 25 april 1820 op het Frederiksplein, gelegen aan wat vandaag de Garçondreef is.

Het Klein Schietveld werd in gebruik genomen in 1859. Toen alleen het deel tussen de Essensteenweg en de macadamweg naar het Vliegeld. Bij latere uitbreidingen in 1921 en 1956 werden de bossen o.m. rond en noordelijk van het het Fort tot tegen het domein De Uitlegger toegevoegd. Er kwam een spoorverbinding met het station van Kapellen en een sportstadium. Later had in het gebied ook de jaarlijkse Miltary plaats, een parcours voor paardenrennen met weinig respect voor de natuur.

Pure natuur

Wie van een stukje ongerepte natuur houdt moet dit gebied bestist eens een bezoek brengen. Met een beetje geluk kan je hier een ree in het groen zien opduiken.Je vindt ze vooral ’s morgens vroeg en bij valavond op open plekken. Hier en daar, meestal op een wat hoger gelegen stukje terrein verraden zijn uitwerpselen de aanwezigheid van een vos. In de zomermaanden vinden we er ook Galloway-runderen, die de vegetatie mee helpen beheersen.

Het Klein Schietveld vormt samen met het gebied Grote Heide (gelegen tussen Essensteenweg en Bredabaan) en Het Groot Schietveld één van de grootste en indrukwekkendste aaneengesloten heide- en vennengebieden van Vlaanderen.

Een beperkt gedeelte van dit prachtige domein is opengesteld en vrij toegankelijk voor het publiek. Er loopt ook een GR-route doorheen. De rest is voorbehouden als militair domein maar wordt nog zeer beperkt voor die doeleinden gebruikt.